Author Archives: blogkinhdoanh.edu.vn

T.huốc l.á thế hệ mới: Ý kiến khoa học của chuyên gia y tế

Đối với việc đ.ánh giá tác dụng giảm thiểu tác hại của t.huốc l.á làm nóng ( t.huốc l.á nung nóng) và t.huốc l.á điện tử (gọi chung là t.huốc l.á thế hệ mới), việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế và tổ chức y tế công cộng uy tín là […]