Author Archives: bloghoctap.edu.vn

Phòng ngừa nhược thị ở t.rẻ e.m

Đối với bệnh nhược thị, việc phát hiện và điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả. Nếu không được điều trị sớm, khả năng làm việc của mắt có thể bị suy nhược. Nếu phát hiện quá muộn, nhất là khi trẻ sau 13 t.uổi, sẽ không thể thay đổi tình trạng tổn thương […]