Author Archives: cilios.edu.vn

Gặp ai, hỏi gì trước khi mổ cườm khô?

Kết quả điều trị phẫu thuật cườm khô có thể từ “chấp nhận được” hay “tuyệt vời” phụ thuộc một phần quan trọng vào việc người bệnh có biết cách lựa chọn cơ sở và bác sĩ điều trị thích hợp hay không. Những thông tin đăng trên chuyên trang sức khỏe mắt Allaboutvision mới […]